Pegasen har många goda referenser, som gärna berättar om sina upplevelser av LIFT och andra uppdrag som vi genomfört sedan 2001 Nedan några röster!

Sten Georgsson


När jag valde att gå in i LIFT hade mitt företag vuxit kraftigt under en tid, och jag tyckte att det var dags att reflektera över mitt sätt att arbeta, och hur jag ville gå vidare med verksamheten. Förutom metodgenomgångarna under seminarierna, är det gemenskapen i skuggstyrelsen som haft särskilt stor betydelse. Trots att vi tillhör så väldigt olika branscher - eller kanske just därför - har jag haft en ovärderlig möjlighet att få feedback på mina erfarenheter som ledare och företagsbyggare. Och har det fortfarande, flera år efter det att LIFT-året avslutades."
Sten Georgsson, VD och ägare till GeoDells Bygg AB (förvärvat av PEAB). Sten var årets företagare i Järfälla 1998

Lennart


"Jag har gått flera kurser i ledarutveckling. Men när jag anmälde mig till LIFT-programmet befann jag mig i en fas där min veterinärmottagning hade utvecklats till ett stort djursjukhus, och jag behövde både en ny organisation och perspektiv på hur man går från den lilla verksamheten till den stora. Det var först med LIFT som jag fick en helhet kring det jag tagit till mig genom åren. Både innehållet och mötet med andra företagare i en liknande situation hjälpte mig att lägga upp ett arbetssätt för att leda mitt företag - inte bara, som jag gjort under många år, släckt bränder!"
Lennart Granström, tidigare VD och ägare till Södra Djursjukhuset, som nu är införlivat i Evidensia djursjukvård.

Olov


"Jag undrade länge hur jag skulle få tid att gå in i LIFT-programmet. Men jag är glad att det blev av! Jag har upplevt ett kul och inspirerande år ihop med intressanta kolleger. Den här tiden har jag fått nya insikter om både mig själv och andra, och ett helt nytt sätt att planera för framtiden och mitt eget ledarskap. Nu tänker jag ta på mig rollen som internkonsult och föra ut mina erfarenheter i organisationen."
Olov Sandberg, VD och grundare till Vitec Fastighetssystem AB. (Vitec är noterat på Aktietorget).

Maroun


"LIFT öppnar vägen till hur man kan tänka i andra banor som ledare. Inte minst upplevde jag att kollegerna i LIFT-gruppen bidrog till detta. Med vitt skilda inriktning och marknader, kompletterade vi varandra överraskande väl. IFS uppgift är att stödja företagare med invandrarbakgrund. Olikheter är regel i vår egen kundkrets, och LIFT har ökat känslan för hur jag skall agera i, och hantera väntade och oväntade situationer. LIFT är både metod och reflektion. Det är väl använd tid om man vågar betrakta sitt ledarskap genom en spegel."
Maroun Aoun är VD för IFS. IFS är rådgivare till invandrarledda företag, och samarbetar med ALMI Företagspartner AB.


Pegasen AB • Älgvägen 9, 191 43 Sollentuna • Tel 08-59478670 eller 0704-533333 • kontakt@pegasen.se • www.pegasen.se