Pegasens verksamhet startade 1997 och har sin bas i många års erfarenheter av ledarskap och kompetensförsörjning i olika företag och förvaltningar. Pegasens inriktning är framförallt att medverka till att en verksamhet har en tydlig styrning mot framtida lönsamhet, är samspelt och effektiv med gemensamma värderingar, och har en proaktiv kultur med en tydlig uppfattning om vart verksamheten skall ta vägen på sikt.


 

UlfUlf Boëthius
är Pegasens grundare, och har gett stöd åt företagsledare sedan slutet av 90-talet. Har själv som ledare bl a verkat   som VD/rektor för Kulturama med Vår Teater i Stockholm och musikskolan i Ekerö. Ulf har också varit utbildningschef inom ALMI Företagspartner AB och chef för kulturmiljöenheten inom länsstyrelsen i Dalarna. Ulf har förutom ett stort antal artiklar och ett par böcker i kulturhistoriska ämnen, skrivit om ledarskap i Dagens Industri och i tidningen Chef.

En verksamhet har svag legitimitet om det inte finns ett tydligt uppdrag och en färdriktning som bygger på en framtidsinsikt och en vision. För ett företag är vision och en tydlig affärsidé ett villkor för att klara långsiktig konkurrens. Medarbetare som har förmåga att utföra sitt uppdrag på bästa sätt, och kunder som upplever just ditt erbjudande som det bästa alternativet, är verksamhetens villkor för att kunna existera. Det gör kompetens och ledarskap till avgörande framgångsfaktorer. Att aktivt arbeta med företagskulturen gynnar både lönsamhet och ett bra arbetsklimat.

 

 

 


Pegasen AB • Älgvägen 9, 191 43 Sollentuna • Tel 0704-533333 • ulf.boethius@pegasen.se • www.pegasen.se