Kort om LIFT-pedagogiken

LIFT är ett strategiskt program för företagsledare. Det primära syftet är att stimulera långsiktigt tänkande kring företagets möjligheter och framtid, och att stärka styrningen i den dagliga verksamheten.

Detta är kortfattat de viktiga perspektiven i LIFT

Tillväxtens villkor

Det finns många hinder och möjligheter för ett företag oavsett bransch. Dagliga rutiner och ofta uppskruvat tempo skymmer sikten. Vi tittar på tillväxt och utveckling ur annorlunda vinklar. Vi börjar också studera hur människor i grupp fungerar, och vad som påverkar en organisations förmåga att jobba tillsammans. En viktig modell är FIRO.

Strategiskt tänkande

Att tänka strategiskt handlar om metod. Vi undersöker viktiga framgångsfaktorer, som förutsättning för långsiktig planering. Går det att skapa en bild av företaget i framtiden, och hur når man dit? Hur bygger man en fungerande företagskultur. Vi använder bl.a. strategisk karta och balanserat styrkort (BSC) för att hålla samman de viktigaste stegen mot utveckling av företaget.

Omvärld och marknad

Branschföreningar och egen daglig uppmärksamhet ger en hel del kunskap om förutsättningarna för företagets möjligheter på marknaden. Vi går ett steg längre och prövar arbetssätt att förstå möjligheterna på längre sikt. Ensam är man sällan stark när man bedriver omvärldsbevakning. Vi tittar på hur fler kan samordna sina intryck, och sortera dessa för att agera. Lärande organisation är ett nyckelbegrepp.

Leda förändring

Att åstadkomma förändring och effektivare arbetssätt ställer högre krav på ledarskapet än att än att dagligen säkerställa att rutiner upprätthålls. Större förändringar kan dessutom verka hotfulla för många medarbetare. Det är lika viktigt att förstå hur människor reagerar i kris som att använda utvecklingssamtal som verktyg att utveckla verksamheten. Med enkla tester kan vi få en bild av om organisationen är effektiv idag, och vad som bör prioriteras i kommunikationen med medarbetarna.

Personligt ledarskap

En framgångsrik ledare har i allmänhet en rätt bra ansikt om sina egna styrkor. De allra flesta av oss behöver dock veta mer för att effektivt leda en organisationen framgångsrikt. Bl.a. gör vi ett beteendetest, som speglar hur vi uppfattas av omgivningen. Vilka sidor hos oss själva kan utvecklas och stärkas? En ledare ska inte bara få saker gjorda; vägen till resultatet ska vara effektiv och utvecklande.   

Den egna planen

Ett utvecklande ledarskap är i grunden ett stort pussel, som vi vill lägga under året med LIFT. Resultatet skall vara en tydligare bild av framtidens möjligheter med smarta och effektiva sätt att nå fram. I LIFT knyter varje företag individuellt ihop resan mot framtiden i en strategisk plan, som för de allra flesta företag blir ett levande dokument, som engagerar både ledning, organisation och ägare.


Pegasen AB • Älgvägen 9, 191 43 Sollentuna • Tel 0704-533333 • ulf.boethius@pegasen.se • www.pegasen.se