LIFT- Företagsledare, verksamhetschefer och nyckelpersoner

LIFT försöker inte göra ledare av ledare! LIFT vill bredda registret. De flesta företagsledare är skolade inom produktion, marknad och ekonomi. När det kommer till ledarskap är många hänvisade till egna erfarenheter och intuition. I LIFT kombinerar vi personliga erfarenheter med gemensam kunskap och metod. LIFT stöder utvecklingsarbetet i deltagarnas företag redan när programmet pågår. Vi knyter ihop strategi och affärsidé med människors motivation och en organisations förmåga att lära. Att sporra och följa upp förenas med visioner, värderingar och tydliga mål. 

LIFT har tagits fram av ALMI Företagspartner, och har engagerat ca 1500 företag för att ge metod och tid att vidareutveckla sin långsiktiga planering, och ge stöd åt styrningen mot fortsatt tillväxt och lönsamhet. Pegasen AB har fått förtroendet att genomföra LIFT i egen regi, och har tagit emot mer än 120 företag sedan 2001.

Diagram
LIFT-programmet är inriktat på att stimulera tillväxt och proaktivitet

På en marknad är tillväxt ofta ett villkor för fortsatt lönsamhet. I andra miljöer finns många verksamheter vars uppdrag inte är att växa, men däremot att leverera mesta nytta för de resurser som tilldelats, t.ex. inom förvaltning. Gemensamt för alla verk-samheter är att varaq effektiva och kunna förändras när efterfrågan och uppdraget kräver det. Det vill LIFT-programmet stödja!
LIFT kopplar direkt till varje verksamhetens egna villkor
Det är verksamhetens verklighet som programmet bygger på, och ger pro-cessen dess styrka. Individuella villkor och framtida förväntningar är grunden för den strategiska plan som är programmets resultat, och ska öka förmågan att nå målen på några års sikt. Men det är inte bara den stra-tegiska planen som är resan mot framtiden, utan också ledningens kraft att implementera de förändringar som skall genomföras. För det krävs själv-insikt och förmåga att kommunicera.
I LIFT ser vi helheten!


Pegasen AB • Älgvägen 9, 191 43 Sollentuna • Tel 0704-533333 • ulf.boethius@pegasen.se • www.pegasen.se