Ledningsgrupper i företag och organisationer

Vår utgångspunkt är, att den strategiska kompetensen är lika viktig som den kommunikativa förmågan för ett framgångsrikt ledarskap. En ledningsgrupp behöver en gemensam strategisk plattform för att planera företagets och verksamhetens utveckling, ha en bild av framtiden som alla medlemmar i gruppen står bakom och ett gemensamt språk kring planering, styrning och uppföljning. Det är med den gemensamma plattformen, som gruppen kan kommunicera bilden av företaget, hantera sina styrverktyg och vara tydliga för medarbetarna. Det gäller allt ledarskap i näringsliv, förvaltning och organisation.

Utformningen av ett internt program för ledningsgruppen är alltid unikt, och planeras ihop med uppdragsgivaren. Grunden bör vara att utveckla ett gemensamt strategiskt synsätt, öka förståelsen för gruppdynamik, stärka förmågan att kommunicera internt och externt och öka självinsikten som ledare. Ett bra resultat stöds av ett öppet samtal mellan deltagarna. Även om varje program för en ledningsgrupp är unikt, så stöds processen av en konsekvent metodik för att nå ett gemensamt resultat. För att lyckas behöver medlemmarna våga vara ärliga om sin egen personliga syn på ledarskap och företagets framtid och möjligheter. Pegasen har ett arbetssätt som skapar internt förtroende i gruppen och bygger en stabil plattform för hållbart samarbete och ett öppet samtal.


Pegasen AB • Älgvägen 9, 191 43 Sollentuna • Tel 0704-533333 • ulf.boethius@pegasen.se • www.pegasen.se