Organisation och ledarskap

Företagsledningens inflytande på verksamhetens kultur, attityder och sätt att arbeta underskattas ofta. Tydlighet om verksamhetsmålen, och vägen dit i kombination med en god insikt om det pedagogiska ledarskapets möjligheter, är bästa sättet att skapa effektivitet och en bra arbetsmiljö. Men verksamhetskulturen kommer lätt i gungning i samband med nyrekryteringar, omorganisationer, och nya krav på ansvar och resultat. 

Pegasen erbjuder LIFT, ett program för ledare och ledningsgrupper som har uppdraget att genomföra förändringar på strategisk nivå. Men också medarbetarna behöver engageras! I en lärande organisation med tydliga värderingar ökar både engagemang och kapacitet. I LIFT förenas strategiskt tänkande och personligt ledarskap.

LIFT är också ett pedagogiskt arbetssätt, som stödjer olika sätt att utveckla ledarskap, särskilt med strategisk inriktning. Pegasen tar gärna fram unika program för interna grupper. Det kan handla om att stärka företagskulturen, att specifikt viadreutveckla företagets strategiska plan, eller att stärka den interna kommunikationen. I interna uppdrag jobbar vi gärna med ledningsgruppen, men även chefer på andra positioner inom organiasationen.

LIFT är ledarutveckling i grupp, vilket ger den högt placerade, ofta isolerade chefen, chans till öppen feedback på sådant, som känns onaturligt att bolla i den invanda omgivningen. Men ibland passar det bättre att bollandet sker i enrum mellan fyra ögon. Kvalificerad och resultatinriktad coachning ger stor frihet att bearbeta de frågeställningar som är särskilt viktiga att ta itu med i en viss fas.


Pegasen AB • Älgvägen 9, 191 43 Sollentuna • Tel 0704-533333 • ulf.boethius@pegasen.se • www.pegasen.se