Coachning och ledarskap

Företagsledningens inflytande på verksamhetens kultur, attityder och sätt att arbeta underskattas ofta. Tydlighet om verksamhetsmålen, och vägen dit i kombination med en god insikt om det pedagogiska ledarskapets möjligheter, är bästa sättet att skapa effektivitet och en bra arbetsmiljö. Men verksamhetskulturen kommer lätt i gungning i samband med nyrekryteringar, omorganisationer, och nya krav på ansvar och resultat. 

Coachning är en möjlighet för ledare som behöver någon att bolla med enskilt. Någon som står vid sidan av organisationen, och som kan ge feedback och inspirera till personlig utveckling. LIFT är en möjlighet i grupp. Coachning är alternativet för VD eller andra i ledande roller att identifiera personliga behov, och bygga vidare på ett framgångsrikt ledarskap. En coach är inte ett bollplank i sin vidaste bemärkelse, utan skall medverka till att problem och andra frågeställningar definieras och bearbetas på ett sätt som gör dem tydliga och utvecklingsbara. Coachning bygger på den personliga relationen, men skall självklart vara lika fokuserad och målorienterad, som vilken annan utvecklingsprocess som helst.


Pegasen AB • Älgvägen 9, 191 43 Sollentuna • Tel 0704-533333 • ulf.boethius@pegasen.se • www.pegasen.se