Vår målgrupp är ledningen

Tammsvikwebb

Utveckling och lönsamhet skapas genom människor. Seriös forskning visar gång på gång att effektivitet och lönsamhet ökar om hela organisationen är engagerad, och att medarbetarna delar synen på verksamhetens mål och möjligheter. För att lyckas behöver ledningen både ha ett strategiskt förhållningssätt och förmåga att kommunicera. Det är visserligen svårt att veta om verksamheten presterar på topp. Men det går att leda metodiskt och att stimulera människorna i organisationen!

Pegasen har sedan 2001 jobbat med mer ca 140 företagsledare och företagsledningar. Vi utgår från metoder och erfarenheter, som helt och hållet är förankrade i företagets vardag. I alla våra uppdrag kombinerar vi strategisk verksamhetsutveckling med styrning och kommunikation. Vi jobbar på två sätt, dels internt med ledningen, dels med företagsledare individuellt i externa grupper, LIFT. LIFT har skapats av ALMI Företagspartner som ett led i uppdraget från Sveriges riksdag att stimulera tillväxt. LIFT är både ett program och en pedagogik. Våra seminarier är inte en serie föreläsningar, utan en process som hålls ihop för att de många pusselbitar som skapar framgång ska passa in i varandra och ge en tydlig och engagerande bild av företagets möjligheter över tid.


Pegasen AB • Älgvägen 9, 191 43 Sollentuna • Tel 0704-533333 • ulf.boethius@pegasen.se • www.pegasen.se