Vi vill utveckla företag genom dess ledare!

Framgång är att se möjligheter! Många vill jämföra med idrott och kultur. Stjärnor som vinner har fokus på att prestera, och att satsa på utveckling för att bli ständigt bättre. Det är lika självklart oavsett om resultatet är individuellt eller för laget. Vinnare har både kompetens och inställning. Men att leda ett företag är ännu mer komplext. Företaget är inget fotbollslag med en egen hejarklack, och ingen symfoniorkester eller teaterensemble som delar en gemensam scen inför en entusiastisk publik. En proaktiv ledning som vill vidare måste i betydligt större utsträckning ta hänsyn till företagets många arenor och skiftande individuella förutsättningar för såväl medarbetare, kunder och leverantörer. Och den individuella insatsen är långt ifrån självklar för företagets många intressenter. Men att utöva ledarskap tar kraft, och ofta upplever företagets ledning tiden för knapp och de interna verktygen som allt för otillräckliga, för att utveckla de arbetssätt som behövs för en långsiktigt lönsamhet på marknaden!

LIFT-programmet

Paris

Externa grupper för företagsledare och verksamhetschefer

button64

Unika uppdrag för ledningen

Sway

Ledningsgrupper och interna uppdrag med anpassat innehåll

button64

Coachning

Grupparbete

Individuellt bollplank för chefer och grupper

button64


Pegasen AB • Älgvägen 9, 191 43 Sollentuna • Tel 0704-533333 • ulf.boethius@pegasen.se • www.pegasen.se